วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

เพชรบูรณ์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

29 ม.ค. 2023
140

เพชรบูรณ์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณหนองปอ เทศบาลตำบลพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่ง “สุขภาพ ผู้สูงวัยไทย” โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงาน มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ให้เกียรติร่วมงาน

ก่อนที่จะถึงพิธีเปิด ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานเข้าแถวบริเวณด้านหน้าของงาน ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพุเตย เพื่อร่วมเชิญธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนที่จะเข้ารับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ และเข้านั่งประจำที่ในบริเวณจัดงาน หลังจากนั้น นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย  ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมแนะนำสถานที่

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นางปภาดา ปานนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี  ต่อจากนั้น นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน

นายนราพงศ์ ธีรอัศรวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำประกาศนโยบาย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น “ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย” และมีนโยบายมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ นับจากปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย

1. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต่างๆ ครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน

2. จัดให้โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข มีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

หลังเสร็จพิธีการได้มีการแสดงของผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ของผู้สูงอายุ เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะอุจจาระ ฟันเทียมที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารในรายที่ไม่มีฟัน

จากนั้น ท่านประธานและผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมกิจกรรม ในบริเวณงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – เทศบาลตำบลพุเตย จัดกิจกรรมวันคนพิการ ประจำปี 2565 มอบใบประกาศคนพิการดีเด่น และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
รถยนต์บรรทุกพ่วง 18 ล้อ เสียหลักไถลลื่นอยู่กลางถนน กีดขวางการจราจร ถนนสายวังชมภู-ชนแดน บนเขารัง
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์
ความภาคภูมิใจ สู่สุภาพบุรุษ ถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศ
“เปิดบ้านทหารใหม่” เพื่อร่วมยินดีกับทหารใหม่ ในโอกาสผ่านการฝึก เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่