วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ อนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร โวยดอกเบี้ยนายทุนถูก แต่คนจนแพง วอนธนาคารภาครัฐปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชน

นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รองประธานคณะอนุกรรมการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการปล่อยกู้ของธนาคารในขณะนี้ว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ระบุว่าการปล่อยกู้เงินห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และรัฐบาลนี้ก็เคยมีการจับกุมผู้กระทำความผิดที่คิดดอกเบี้ยเกินมาแล้ว ที่สำคัญสถาบันการเงินหลายแห่ง ได้มีการปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ บางแห่งคิดดอกเบี้ย 23-24 เปอร์เซ็นต์ และยังถูกกฎหมายอีกด้วย ทั้งที่กฎหมายห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน 15 เปอร์เซ็นต์

การคิดดอกเบี้ยเกินดังกล่าวได้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภคก็คือประชาชนหรือชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ ทั้งที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่ไปกู้เงินมาลงทุนแต่ต้องเสียดอกเบี้ยแพง ในทางกลับกันผู้ประกอบธุรกิจใหญ่เสียดอกเบี้ยต่ำ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนไปเรื่อยๆ เพราะคนจนมีรายได้น้อยแต่เสียดอกเบี้ยแพง ทำให้จนลงไปอีก ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรายก็จะห่างกันไปเรื่อยๆ ทางคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยราคาถูก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ การขายอาหารด้วยรถเข็น ซื้อ จยย.มาทำไลน์แมน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว หากกู้เงินและเสียดอกเบี้ยในราคาแพง ผู้มีรายได้น้อยก็จะอยู่ในสังคมยาก

ในการแก้ไขปัญหาควรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดดอกเบี้ย สามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมาย หรือตราเป็นพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติ และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดราคาดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง ซึ่งมี 2 แนวทางเท่านั้นที่จะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อย และสามารถทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะเดินหน้าต่อไปได้ดี