วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

เมืองคอนจัดยิ่งใหญ่ 793 ปี ประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” 1 เดียวในโลก

01 มี.ค. 2023
332

(28 ก.พ. ที่บริเวณลานโพธิ์ หาดทรายแก้ว หน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางเมฆฝนที่ทำท่าจะตกลงมาตลอดเวลา

 

โดยในระหว่างการแถลงข่าวได้มีฝนได้ตกโปรยปรายลงมา จนเจ้าหน้าที่ต้องนำร่มไปกางทางด้านหลังให้กับผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที ส่วนผู้ที่ร่วมการแถลงข่าวทางด้านล่างพากันวิ่งหลบเขาที่กำบัง จนต้องมีการยกมือบนบานพระบรมธาตุเจดีย์ขอให้ฝนหยุดตก ก่อนจะมีลมพัดกรรโชกพัดพาเอาเมฆฝนหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ รวมระยะเวลาที่ฝนตกโปรยปรายลงแค่ไม่ถึง 10 นาทีคล้ายการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากฟากฟ้า ทำให้การแถลงข่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง กล่าวว่า การจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 และการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นงานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณมีการจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 1773 ในปีนี้จึงเป็นปีที่ 793 นับเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดแห่งปีของชาวพุทธทั่วโลกนับแสนคนแห่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมอนุรักษ์สืบทอดเพื่อให้คงอยู่สืบไป

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีสมโภช/พิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีบูชาเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมประดับตกแต่งเมืองด้วยผ้าพระบฎ ,กิจกรรมสวดพระด้าน กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา กิจกรรมกวนข้าวยาคู กิจกรรมเสวนาองค์ความรู้เรื่องเล่าผ้าพระบฏมหกรรมเครื่องถม “ชมหลาดถมนคร” ชมการแสดงมโนราห์บูชาพระธาตุ และการแสดงโขนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช มานะ มานคร มหาศรัทธา มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ การน้อมนำธรรมโอวาทปาติโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ และหนุนเสริมกิจกรรมยกระดับให้เป็นงานบุญระดับนานาชาติและสนับสนุนการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่บัญชีมรดกโลก อย่างยิ่งในปีนี้จะมีการแสดงโขน เรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา” ตอน นารายณ์ปราบนนทุก (ภาคสวรรค์) ขับพิเภก พุ่งหอกกบิลพัสดุ์ จากคณะนักแสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และมีกิจกรรม ผู้ว่าฯ ชวนทอล์ค “มาฆะ มานะ มานครฯ” ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ด้วย

 

สำหรับขบวนแห่ผาพระบฎ ขบวนยาวเหยียดจากสนามหน้าเมืองไปตามถนนราชดำเนิน มุ่งสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในขบวนแห่กว่า 100 องค์กร เมื่อถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าหน้าที่จะรวบรวมผ้าพระบฎทั้งหมดประกอบพิธีถวายผาพระบฏเพื่อเป็นพุทธบูชา หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนของแต่ละองค์กรก็จะนำผ้าพระบฎขึ้นไปโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์

 

ทางด้านนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าทาง ททท.ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมด่านการตลาดและการท่องเที่ยว โดยประสานสายการบิน 3 สายหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงดังกล่าวจะได้รับหัวนะโม วัดเขาพระทองที่เข้มขลังท่านละ 1 องค์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับและมอบหัวนะโมวัดเขาพระทองให้ทันที โดยเราจัดเตรียมหัวนะโมวัดเขาพระทองไว้จำนวน 2,000 องค์ ในขณะที่นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางหอการค้าได้ประสานกับภาคธุรกิจทุกองค์กรทั้งโรงแรมที่พัก ร้านค้าร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระบลึก เป็นต้น หากท่านในช่วงดังกล่าวนักท่อวงเที่ยวทังชาวไทยและต่างประเทศที่สวมเสื้อสีขาวเข้าไปใช้บริการจะมีส่วนลดพิเศษ 10-15 เปอร์เซ็นต์ทันที และชาวนครศรีธรรมราช จะดูแลสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างดีที่สุด

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช