วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

กักกันสัตว์ร่วมศุลกากร เข้มไข้หวัดนก หลังมีการระบาดตามแนวชายแดน

วันที่ 1 มี.ค. 66 ที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร นายอาชว์ พดด้วง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้บูรณาการ่วมกับ ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (ไซเตส) ตชด.234 และทหารพรานที่ 2110 ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร นำรถโมบายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุก และรถยนต์ส่วนบุคคล และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกชนิด ที่ผ่านเข้ามาทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และตั้งจุดตรวจค้นป้องกันการลักลอบนำสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศไทย ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย

นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร เปิดเผยว่า ในส่วนของพื้นที่ชายแดน ทางด่านกักกันสัตว์มีมาตรการในเรื่องของฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับยานพาหนะทุกคัน ที่กลับมาจากต่างประเทศ ( สปป.ลาว) โดยเฉพาะรถบรรทุกสัตว์ หรือรถบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ทั้งสัตว์มีชีวิต และรถบรรทุกหัวอาหารสัตว์ ซึ่งอาจจะไปสัมผัสเชื้อจากแหล่งรวมสัตว์ หรือฟาร์มปศุสัตว์ต่างประเทศ ทางกักกันสัตว์มุกดาหาร ได้มีมาตรการเข้มงวดเรื่องของการทำลายเชื้อที่ศูนย์ทำความสะอาดเชื้ออีกครั้งหนึ่ง มีการผ่านน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ และก็ไปสเปรย์โฟมซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการทำลายเชื้อโรคกับยานพาหนะ ซึ่งอาจจะเป็นพาหะที่จะนำเชื้อโรคเข้ามาระบาดในบ้านเราได้

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร เปิดเผยอีกว่า ในส่วนของรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารระหว่างประเทศ มีการบูรณาการกับหน่วยงานร่วม มีการตรวจเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจยึดซากสัตว์ปีก เช่น ซากไก่ และอื่น ๆ มีการตรวจยึดเป็นประจำ และมีการกำชับเจ้าหน้าที่และได้บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคง สำหรับพื้นที่ชายแดนจุดผ่อนปรนที่อำเภอหว้านใหญ่ และจุดผ่อนปรนบ้านท่าใคร้ อำเภอเมือง และที่อำเภอดอนตาล ทั้งหมดยังไม่เปิดทำการ แต่จุดผ่อนปรนบ้านนาโพธิ์ มีที่เดียวที่เปิดให้แล้ว มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และมีการลาดตระเวนตามแนวชายแดน ตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีการลักลอบนำสินค้าจำนวนนี้เข้ามา ซึ่งในส่วนของด่านกักกันสัตว์มีการตรวจเข้มเป็นประจำอยู่แล้ว

นาย อาชว์ พดด้วง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร กล่าวว่า ในส่วนด่านศุลกากรมุกดาหาร ภารกิจหลักนอกจากเก็บภาษีแล้ว ยังมีภารกิจด้านปราบปราม ซึ่งในระยะนี้โรคไข้หวัดนกกำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ทางด่านก็มีมาตรการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในการนำเข้าสินค้าจำพวกสัตว์ปีกต่าง ๆ ได้สั่งการเข้มสินค้าทั้งขาเข้า และขาออก รวมถึงบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง และดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดน สำหรับพื้นที่ชายแดนของด่านศุลกากรมุกดาหาร มีระยะทาง 72 กิโลเมตร ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราตามแนวชายแดน ร่วมกับหน่วยความมั่นคงเพื่อทำงานบูรณาการร่วมกัน
ด้านนาย นพปฎล ศิริขันธ์ หัวหน้าปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่า ทางด่านศุลกากรมุกดาหารได้ร่วมมาตรการลาดตระเวนเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยตรวจตราสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่เล็ดลอดเข้ามา จากการปฎิบัติงานไม่พบสินค้าประเภทสัตว์ปีกลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดน

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร