วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566

08 มี.ค. 2023
136

จ.นครนายก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็ง 8 มีนาคม 2566

ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีฯ และเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดนครนายก ประจำปี 2566

โดยมีนางธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานฯ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรี ชุมชนและสังคม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศภายใต้ “สตรียุค 5G “

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม “สตรีในดวงใจ” การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน” อำเภอละ 1 คน กิจกรรม “ผ้าไทยใส่สนุก” การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยจังหวัดนครนายก กิจกรรมสาธิตชีพ ผลงนความสำเร็จในการประกอบอาชีพของสตรี และการสัมมนาให้ความรู้แก่องค์กรสตรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน