วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ดร.วิลดา เพื่อไทย เขต 7 เผย นโยบายใหม่พรรคเพื่อไทย หากเปิดออกมาเกษตรกรจะต้องมีความสุขทั้งแผ่นดิน

วันที่ 12 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดไทวังหิน (แม่สุนีย์ อินฉัตร)ริมถนนสายวังหิน – ขุขันธ์ ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นางสุนีย์ อินฉัตร อดีต ส.ว. ศรีสะเกษ คุณแม่ของ ดร.วิลดา อินฉัตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย ได้เปิดเวทีปราศรัยเพื่อชี้แจงนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ประชาชนชาว อ.วังหิน จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.โพนยาง ต.ศรีสำราญ ต.บุสูง และ ต.ดวนใหญ่ ได้รับทราบถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาความเจริญของประเทศ มีชาว อ.วังหิน จำนวนประมาณ 1,000 คน มารับฟังการปราศรัยล้นตลาดไทวังหิน โดยมี นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสุนีย์ อินฉัตร อดีต ส.ว.ศรีสะเกษ นายอมรเทพ สมหมาย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ดร.วิลดา อินฉัตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย และนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก อบต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ ขึ้นเวทีปราศรัยกับประชาชน ซึ่งในการปราศรัยของนายภัทธศาสน์ ได้นำเอาต้นกัญชาในถุงพลาสติคขึ้นไปบนเวทีด้วย และถามประชาชนว่า กัญชามอมเมาประชาชน ทั้งเด็กและเยาวชนหรือไม่ เพราะว่า เด็กและเยาวชนสูบกัญชาแล้วยิ้มให้กันทั้งวัน ควรที่จะเก็บเอากัญชาไว้หรือไม่ ผู้มารับฟังการปราศรัยบอกว่าไม่ควรเก็บไว้ นายภัทธศาสน์ ได้ทุ่มต้นกัญชาลงกับพื้นเวทีปราศรัย ทำให้ต้นกัญชากระจายเกลื่อนพื้นเวที ท่ามกลางเสียงตบมือสนับสนุนของชาว อ.วังหินทุกคนที่มารับฟังการปราศรัยในครั้งนี้

 

 

นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้ เพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับ อบต.และ อสม. ซึ่งเวลาตนเดินไปพบกับ กำนัน ผญบ.และ อพปร.ก็ได้ถามว่า แล้วเมื่อไหร่พวกตนจะได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มบ้าง ตนก็ตอบไม่ได้ เพราะว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล ทำให้มีความไม่ธรรมเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งหากรัฐบาลชุดนี้เพิ่มค่าตอบแทนให้ อบต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อปพร.แล้ว ต้องถามว่า ประชาชนจะได้อะไร เราจะต้องมาปรับราคาพืชผลทางการเกษตรให้ขึ้นราคา นั่นคือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ใครขยันมากก็จะได้เงินมากขึ้น ใครขยันน้อยก็ได้เงินน้อย จึงจะเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศ หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ได้เตรียมการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นเอาไว้แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนชาว อ.วังหินและ ชาว จ.ศรีสะเกษทุกคน เลือกผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยและเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเพื่อให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไปด้วย

 

ดร.วิลดา อินฉัตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้เดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 7 ใกล้จะครบทุกแห่งแล้ว แม้ว่าพื้นที่เขตเลือกตั้งจะยังไม่ชัดเจนแน่นอนก็ตาม แต่ว่าตนมีความรักและคิดถึงพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคน เนื่องจากว่า ตนเคยเป็น ส.ว.ศรีสะเกษมาก่อนถึง 2 สมัย และจะมาลงสมัครรับเลือก ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะถึงนี้ ซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีนโยบายหลายอย่างที่จะทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเกษตรกร พรรคเพื่อไทยได้กำหนดนโยบายเอาไว้แล้ว หากเปิดเผยนโยบายนี้ออกมาแล้ว ตนขอรับรองว่า เกษตรกรทั้งแผ่นดินจะต้องร้องเฮและมีความสุขมากอย่างแน่นอน แต่ว่ายังไม่เปิดเผยในขณะนี้ เนื่องจากว่า หากเปิดเผยออกไปจะต้องมีพรรคการเมืองอื่นลอกนโยบายไปใช้อย่างแน่นอน

 

นายอมรเทพ สมหมาย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนเป็นชาว ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษโดยกำเนิด จากนั้น ตนได้ไปรับราชการที่ อ.ไพรบึง และได้หันมาประกอบอาชีพนักธุรกิจที่ อ.ขุนหาญ ตนเคยเป็น ส.ส.ศรีสะเกษแล้ว 2 สมัย ในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ชัดเจนมากมายหลายด้านที่จะทำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน ตนจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาว อ.วังหินและชาวศรีสะเกษทุกคนเลือกผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยและเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาต่าง ๆของประชาชนเพื่อจะได้ทำให้ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไปด้วย

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ