วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว “เที่ยวสุขใจ” ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคม

14 มี.ค. 2023
860

วันนี้ 14 มีนาคม 2566 ที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้(เรือนจันแลนด์)สังกัดเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อม ดร.ชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี โดยมีนายกิตติพงษ์ ละชั่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมา โดยทางเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าได้เริ่มรับการบริหารจัดการพื้นที่ ในปี พ.ศ.2561 นำโดยการนำของ ดร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์หลักให้เป็นที่รองรับการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยการฝึกปฏิบัติจริง (On The Job Training)โดยใช้ชื่อว่า “โครงการเรือนจันท์แลนด์” ประกอบด้วย 7 สถานี ได้แก่ 1) เรือนจันท์ครัวไทย2) เรือนจันท์ Tree Cafe 3) เรือนจันท์ Green Outlet 4) เรือนจันท์พิพิธภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์เสื่อกกจันทบูร 5) คุกขี้ไก่จำลอง 6) เรือนจันท์สบาย 7) เรือนจันท์คาร์แคร์

ซึ่งได้ระดมทรัพยากรจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เมื่อเขาพ้นโทษกลับมาก็ต้องกลับมาอยู่ในชุมชน ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบที่จะแก้ไขฟื้นฟูคนเหล่านี้ให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและให้ความช่วยเหลือให้สามารถพึ่งตนเองได้ จึงจะเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างแท้จริงโครงการเรือนจันแลนด์เปิดสถานีแรก คือ เรือนจันท์ครัวไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ “Inspire Cafe by Princess” พร้อมเยี่ยมชมคุกขี้ไก่จำลอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

พื้นที่โครงการเรือนจันท์แลนด์ จึงได้รับการพัฒนาเป็นลำดับมาและปัจจุบันได้รับการประกาศ ให้เป็นเรือนจำชั่วคราวชื่อว่า “เรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้” และได้รับพัฒนาให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยว มีสถานีกิจกรรมตามโครงการเรือนจันท์แลนด์เดิมและสถานีที่ดำเนินการใหม่ประกอบด้วย 1) เรือนจันท์ครัวไทย 2) ร้าน Inspire Cafe by Princess 3) คุกขี้ไก่จำลอง 4) ศูนย์
การเรียนรู้ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง 5) ฟาร์มสัตว์ 6) พิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์

เสื่อกกจันทบูร (ปรับปรุงตึกแดงจำลองเป็นพิพิธภัณฑ์) 7) จุดเช็คอินต่างๆด้วยจุดเด่นของเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงท่องเที่ยว มีภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า และกรมราชทัณฑ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรือนจำดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในการพัฒนาพื้นที่เรือนจำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี