วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ยืนยันสร้างบ้านปันสุขฯ มอบ“ทัตเทพ ยิ่งคำนึง”เพราะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่อย่างลำบาก แร้นแค้นจริง

15 มี.ค. 2023
135

ยืนยัน“ทัตเทพ ยิ่งคำนึง”เป็นผู้ที่ได้รับการสร้างบ้านปันสุข ฯเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้ออ่อนแรงความเป็นอยู่ลำบาก แร้นแค้นจริง-เผยอดีตเคยเป็นข้าราชการแต่ใช้ชีวิตผิดพลาดจนสิ้นเนื้อประดาตัว และโดนรถชนและล้มป่วยขออาศัยในขนำสวนผลไม้ของลูกหลาน


(15 มี.ค.) นายประธาน เวชประสิทธิ์ นายก อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายสมชาย เกตุชาติ ส.จ.เขต อ.เมือง นางสุธิกา สุดรักษ์ ผญบ.หมู่ 4 ต.ไชยมนตรี นายธนานันต์ ไกรนุกูล ส.อบต. หมู่ 4 ต.ไชยมนตรี และเครือข่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านปันสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนายทัตเทพ ยิ่งคำนึง อายุ 62 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีบัตรผู้พิการ (ประเภท 3) ถูกต้องและมีเส้นเลือดในสมองตีบตัน ทำให้ร่างกายอ่อนแรง ที่ได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านปันสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ โดยมีพระอรุณ เปมํกโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้าง ๆได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจนายทัตเทพ หลังจากมีกระแสข่าวโจมตีในโลกโซเชี่ยลว่านายทัตเทพ ไม่ได้เป็นผู้พิการและไม่ได้ลำบาก เดือดร้อนจริง

โดยนายทัติเทพ ได้นำบัตรประจำตัวผู้พิการ ประเภทที่ 3 คือผู้ทางการเคลื่อนไหวมาแสดงยืนยัน พร้อมเปิดเผยว่า ตนเป็นคน ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในอดีตตนเป็นข้าราชการตำแหน่งงช่างโยธา อบต.แห่งหนึ่ง ใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตนยอมรับว่าชี้ชีวิตผิดพลาดจนกลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว และยังได้ลมป่วยเพราะเส้นเลือดในสมองตีบตัน และถูกรถชนจนขาขวาหัก ต้องใช้เหล็กดามขา ทำให้กลายเป็นคนขาโกร่งเดินผิดปกติจากคนทั่วไป กล้ามเนื้อร่างกายอ่อนแรงไม่สามารถทำงานหนักได้ ในที่สุดต้องลาออกจากราชการและมาขออาศัยในเพิงพักหรือขนำในสวนของหลาน ๆ อยู่อาศัยในหมู่ 4 ต.ไชยมนตรี ความเป็นอยู่ลำบาก แร้นแค้น มีลูกหลายคอยช่วยเหลือเรื่องอาหารการกิน และได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุรุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่คุณสมบัติตนไม่เข้าข่ายตามที่ราชกำหนด จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือในกรอบของทางราชการ ในที่สุดตนจึงเข้าพบนายประธาน เวชประสิทธิ์ นายก อบต.ไชยมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือในการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ตน นายประธาน เวชประสิทธิ์ จึงนำเรื่องของตนเข้าปรึกษากับนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จนได้รับการช่วยเหลือจากเครือข่ายบริจาคเงินช่วยสร้างบ้านให้ตนจนสำเร็จดังกล่าว

 

 

ในขณะที่นายประธาน เวชประสิทธิ์ กล่าวว่า แม้ว่าในตอนเลือกตั้งนายก อบต.ไชยมนตรี นายทัติเทพ ไม่ได้เลือกตน แต่เมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาในกรอบการช่วยเหลือของทางราชการพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระเบียบราชการกำหนด แต่เนื่องจากเขาพิการจริง ร่างกายอ่อนแรงทำงานหนักไม่ได้จริง ที่พักอาศัยก็เป็นเพิกพักที่พอซุกหัวนอนได้ ไม่แข็งแรง ไม่ปลอดภัยจริง ซึ่งนายทัติเทพ อยู่ได้ด้วยเงินคนชราเดือนละ 600 บาท ผู้พิการเดือนละ 800 บาท โชคดีที่มีลูกหลายคอยช่วยเหลือเรื่องอาหารการกิน ตนจึงนำเรื่องเข้าไปปรึกษากับนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ที่ท่านและผู้ว่าราชการจังหงัดนครศรีธรรมราชกำลังดำเนินการโครงการ “บ้านปันสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้”โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการใด ๆ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนตัว และประสานเครือข่ายผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือ ประกอบกับพระภิกษุ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนผู้ใจบุญที่ทราบข่าวก็ช่วยกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างสมทบ โดยมีแรงงานจิตอาสาใน ต.ไชยมนตรี ต.นาทราย อ.เมือง และ ตนาสาร อ.พระพรหม มาช่วยกันสร้างบ้านให้นายทัติเทพ จนแล้วเสร็จ

“ข่าวทางโซเชี่ยนที่ออกมาโจมตีในด้านต่าง ๆ ไม่ได้ทำให้ตนท้อถอย หรือหมดกำลังใจ แต่เหมือนเป็นยากระตุ้นชั้นดีเยี่ยมที่จะทำให้ตนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและพัฒนา ต.ไชยมนตรี ให้มากยิ่งขึ้น และขอให้สังคมช่วยกันสนับสนุนพร้อมกับตรวจสอบการทำงานของตนและเครือข่ายที่จะทำทุกมิติเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ด้อยโอกาส ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้บางท่านจะอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตก็ตาม ตนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชาวไชยมนตรี ทั้งที่เลือกตนและไม่เลือกตนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือตนได้ตลอด 24 ชม.” นายประธาน เวชประสิทธิ์ กล่าวยืนยัน

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช