วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ตระกูลเพ็ชรประเสริฐร่วมต้อนรับแจกขนม คณะนักเรียน 200 คน บ้านช่องกะพัด

16 มี.ค. 2023
1214

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่หมู่9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีบริเวณร้านเฉลียวคาเฟ่ได้มีกิจกรรมของคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องกะพัด อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาพร้อมรถบัสจำนวน4คันนักเรียนทั้งหมดจำนวน 200 คน

โดยมีครูและคณะนักเรียนที่มาในครั้งนี้เดินทางมาทัศนศึกษาดูความเป็นธรรมชาติของต้นจากและลูกจากที่ชุมชนบ้านเกาะขวางและฟาร์มเห็ดจันท์ ซึ่งในการมาถึงครั้งนี้ได้มี นายกัมพล เพ็ชรประเสริฐ นาย กิตติชัย เพ็ชรประเสริฐ นายกำชัย เพ็ชรประเสริฐ และ นายกลยุทธ เพ็ชรประเสริฐ คนตระกูลเพ็ชร ได้มาต้อนรับ พร้อมแจกขนมให้กับคณะนักเรียนจำนวน 200 คนจากโรงเรียนบ้านช่องกะพัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และขณะเดียวกันก็ได้พานักเรียนทั้งหมดไปเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดจันท์

ซึ่งเป็นผลผลิตของครอบครัวตระกูลเพช็ร พร้อมให้ความรู้ในการเพาะพันธ์เห็ด สายพันธุ์ต่างๆที่ได้เก็บ เกี่ยวนำขายสู่ตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวจากนั้นยังได้นำ ลูกจากหรือต้นจากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน หมู่9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและหมู่บ้านในการนำสู่ตลาดในด้านผลผลิตของลูกจากหรือต้นจากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชุมชน โดยให้เด็กๆได้รับรู้ถึงการนำผลผลิตในชุมชนมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวจันทบุรี