วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หาดวนกร ติดตั้งทุ่นจอดเรือบริเวณเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ ลดปัญหาการทิ้งสมอเรือที่อาจทำลายประการัง

19 มี.ค. 2023
262

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจอุทยานฯทางทะเล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นจอดเรือบริเวณเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ สำหรับผูกเรือ ลดปัญหาการทิ้งสมอเรือในแนวประการัง ที่อาจทำลายปะการังได้ รวมทั้งได้ดำเนินการบำรุงรักษาทุ่นแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกร โดยการขัดเพรียงและหอยที่ติดอยู่ตามทุ่นแนวเขตฯและเชือกผูกทุ่น เพื่อยืดอายุการใช้งานของทุ่นแสดงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติหาดวนกร

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร กล่าวว่า การทอดสมอเรือต้องอาศัยความชำนาญ และต้องแน่ใจว่าจะไม่ทอดสมอไปโดนปะการัง ซึ่งการติดตั้งทุ่นจอดเรือหรือทุ่นผูกเรือนั้น จะช่วยลดปัญหาการทอดสมอเรือ ที่อาจทำลายปะการัง โดยเรือท่องเที่ยวและเรือตรวจการณ์ สามารถผูกเชือกเรือกับทุ่นได้เลย

รวมทั้งการบำรุงรักษาทุ่นแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ จะทำให้ทุ่นแนวเขตฯ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เชือกที่อยู่ใต้ทะเลไม่ขาด แข็งแรงทนทาน ช่วยให้ทุ่นไม่สูญหาย เป็นสัญลักษณ์และเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ชาวประมงให้ทราบถึงแนวเขตอุทยานฯ และไม่ลุกล้ำเข้ามากระทำผิดกฎหมาย ภายในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร