วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. หมู่ 9 ตำบลเกาะขวาง ร่วมจัดระเบียบความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดตรวจสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

26 มี.ค. 2023
365

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 9 กรมการปกครอง ชุดผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี นำโดยนายอดิเทพ เพศประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้าน) นายพินิจ เพศประเสริฐ (ผู้ช่วย) นายเสฎฐวุฒิ สงวนทรัพย์ (ผู้ช่วย) นายวิศิษฐ พิทักษ์ผล (ผู้ช่วย) นายสรรค์พงษ์ ศรีคูณ (หัวหน้าชุด ชรบ.) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน ณ ป้อมยาม ม.9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

โดยมีการตั้งจุดตรวจส่งสัญญาณไฟ ขับรถตระเวณออกตรวจตามจุดสุ่มเสี่ยงภายในหมู่บ้าน เกาะตะเคียนมีหมู่บ้านมั่นคงเกิดขึ้น 3 หมู่บ้าน ทำให้ต้องมีการจัดเวรยามออกตรวจอยู่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เสียสละเพื่อส่วนรวม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราชสีห์ ม.9 บ้านเกาะตะเคียน ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวจันทบุรี