วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ร่วมมืออำนวยความสะดวกการจราจรให้รถพยาบาลนำส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยวิกฤตรอดชีวิตมากขึ้น

01 เม.ย. 2023
132

พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โดย นายแพทย์ ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ได้ตกลงจัดทำโครงการอำนวยความสะดวกการจราจร ให้รถพยาบาลนำส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โดยทำบันทึกความร่วมมือ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากระยะเวลาในการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาที่รวดเร็วจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี เพื่อดำเนินโครงการอำนวยความสะดวกการจราจร ให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินในการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ให้ถึงมือแพทย์รวดเร็วขึ้นสามารถลดการสูญเสียชีวิตผู้ป่วยได้

โดยทางโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จะแจ้งมายังศูนย์สื่อสารสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ในกรณีมีการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน เมื่อศูนย์สื่อสารสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีแล้ว จะประสานไปยังร้อยเวรตรวจการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้กับรถพยาบาล หลังจากนั้นจะต้องพิจารณาเส้นทางในการนำส่ง หากในเส้นทางหลักมีปริมาณรถไม่มาก จะใช้วิธีการกดสัญญาณไฟจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในเส้นทาง แต่ถ้าหากมีปริมาณรถมาก หรือถ้าเส้นทางมีการซ่อมสร้างถนน จะพิจารณาใช้เส้นทางรอง โดยใช้รถเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนำทางรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อนำส่งผู้ป่วยวิกฤติถึงโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้

ภาพ/ข่าว อาทิตย์ มณีอาภรณ์, สรรค์ชัย ขนบดี, นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ  รายงาน