วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

เลย-สภ.วังสะพุงเปิดโครงการชุมชนรยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

เวลา 13.30 น. วันที้ 4 เม.ย.66 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสว่างดงเย็น บ้านกกซ้อ หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด”เปิดโครงการชุมชนรยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร”ตามยุทธศาสตร์ชาติ
มี พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป หกก.สภ.วังสะพุง ผู้บริหาร อบต.ทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 20 หมู่บ้านพร้เอมรองประธานหอการค้าจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติด้วย มีประชาชนจากบ้านกกซ้อ หมู่ 4 และหมู่ 19 เกือบ 300 คน ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ

พ.ต.ท.วัชระพงษ์ จักรโนวัน รอง ผกก. ป.สภ.วังสะพุง กล่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สภ.วังสะพุง จ.เลย จัด”โครงการชุมชนรยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร”ตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของยาเสวพติดหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเสริมสร่างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ รับผู้ถึงปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้น ของยาเสพติดเพื่อให้เกิดขบวนการป้องกันและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน-ชุมชนเพื่อสร้าง รูปแบบการดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน สภ.วังสะพุง จึงคัดเลือกหมู่บ้านกกซ้อ หมู่ 4 และ หมู่ 19 ต.ทรายขาวฯ เข้าร่วมโครงการในปีนี้ เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวยังมีปัญหาการระบาดของยาเสวพติดและต้องได้รับการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตามกระบวนการในหมู่บ้านตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.66 นี้

ในโครงการวันนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการชุมชนรยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ของประธานในพิธีเปิดฯพ๊ะ ผกก.สภ.วังสะพุง ผู้แทนหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับตำบลทรายขาว ผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างดงเย็น ผู้นำ อีกด้วย

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย