วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

“ยุทธพล” เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำแล้ง เร่งเพิ่มน้ำต้นทุน ลดความเดือดร้อนให้กับราษฎร

10 เม.ย. 2023
220

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ บ้านบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 3 และใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการดังกล่าว

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็ม หรือพื้นที่ที่มีระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน พร้อมทั้งก่อสร้างและออกแบบระบบประปาบาดาลด้วยระบบเทคโนโลยีส่งน้ำระยะไกล เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านบ่อตะกั่ว หมู่ 3 ตำบลท่าแลง รวมไปถึงบ้านน้ำลัด ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ไม่น้อยกว่า 1,214 คน รวม 408 ครัวเรือน

ศูนย์ภาคตะวันตก