วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เชิญชวน ร่วมงานเทศกาล “วันสงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วกัน”

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 11 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานพระพุทธรูป สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เปลี่ยนผ้าเบี่ยงข้าง และถวายพวงมาลัย จากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโส ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร น.ส.ธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของครอบครัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกท่าน ร่วมงานเทศกาล “วันสงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วกัน” ภายใต้หลักการ 1. ความปลอดภัยในการเดินทาง การรดน้ำอย่างสุภาพ การไม่ใช้สิ่งของเจือปนในน้ำ 2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเรา 3. การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ 4. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ประชาชน และสังคม ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความปลอดภัย โชคดีมีชัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และตลอดไป

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ