วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เปิดเมืองลับแล “หมู่บ้านธารริน”ปลอดนักการเมืองทุกพรรคเมินเข้าไม่ถึง-ห่างศาลากลางแค่ไม่ถึง 1.5 กม.

(2 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงวานว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นไปอย่างดุเดือด คึกคักทั้งการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ปราศรัยย่อย และการเดินเคาะประตูบ้านในทุกเขตทุกพื้นที่ มีการติดป้ายหาเสียงตามจุดต่าง ๆ พร้อมแจกบัตรเล็ก โปรชั่วแนะนำตัว นโยบายกันอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่ามีพื้นที่บางจุดใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระยะห่างจากศาลากลางไม่ถึง 1.5 กม. โดยเป็นที่ชายขอบต่อแดนกับเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช รวมไปถึงพื้นที่ริมคลองป่ามะพร้าว จุดดังกล่าวคือหมู่บ้านธารริน อยู่ในพื้นที่หมู่ 8 ต.โพธ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีประชากรอยู่ 67 ครัวเรือนหน้าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่า 100 คน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนเทวบุรีประมาณ 150 เมตรเท่านั้น และถือว่าห่างจากเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 50 เมตรเท่านั้น

ในการแช่งเขตการเลือกตั้ง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ) ตำบลท่างิ้ว – ตำบลกำแพงเซา – ตำบลโพธิ์เสด็จ – ตำบลนาเคียน – ตำบลนาทราย – ตำบลมะม่วงสองต้น – ตำบลไชยมนตรี – ตำบลปากพูน – ตำบลท่าซัก – เทศบาลตำบลท่าแพ และ อำเภอพระพรหม (ทั้งอำเภอ) ซึ่งในส่วนของหมู่บ้านธารริน และริมคลองป่ามะพร้าว คนส่วนใหญ่เขาใจว่าอยูในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 การหาเสียงด้วยรูปแบลบลต่าง ๆ ที่ผ่านมาจนเหลือเวลาไม่ถึง 1 อาทิตย์ แทบไม่น่าเชื่อว่าไม่มีผู้สมัครของพรรคการเมืองไหนเดินทางเข้ามาแนะนำตัวหาเสียงในหมู่บ้านเลย ในหมู่บ้านธารริน จึงไม่มีป้ายหาเสียงของผู้สมัครจากพรรคหนึ่งพรรคใดติดแม้แต่ป้ายเดียว ในช่วงที่ผ่านมาหลัง กกต.ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง 3-7 เม.ย. 2566 จะมีแต่รถแห่หาเสียงของผู้สมัคร เขค 1 ขับผ่านถนนหน้าหมู่บ้านแค่ 2-3 ครั้งเพราะเข้าใจว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1

จากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีความรู้สึกกว่าคนในหมู่บ้านเหมือนไม่มีส่วนเกี่ยวของกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เลย หากเปรียบกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล ฯหรือ อบจ. บรรดาผู้สมัครจะเดินพบปะหาเสียงกับประชาชนอย่างพลุกพล่านต่อเนื่อง แม้จะใกล้ถึงวันเลือกตั้งคนในพื้นที่ยังไม่รู้จักผู้สมัครในเขต 2 ว่ามีใครบ้าง พรรคไหน ชาวบ้านในหมู่ไม่รับรู้เรื่องราวข่าวข่าวสารทางการเมืองเท่าที่ควรจะเป็น ยกเว้นที่ติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนและโลกโซเชี่ยลและเอกสารแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละบ้านที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ในอาคารโรงวเรียนวัดโพธ์เสด็จ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 200-300 เมตรเท่านั้น ซึ่งจนถึงขณะนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่มีใครตัดสินใจว่าจะเลือกใคร พรรคไหนในวันที่ 14 พ.ค. นี้ โดยมีการพูดกันถึงการ “โหวตโน” หรือ การกาช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครใด” เพราะไม่ถูกใจผู้สมัครคนใด พรรคการเมืองใดในเขตเลือกตั้งในเขตตัวเองเลย จึงไม่น่าเชื่อว่าพื้นดังกล่าวที่อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในเขตเมืองจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดจากนักการเมืองได้เช่นนี้

สำหรับหมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นับเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดของ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะแยกหน่วยเลือกตั้งเป็น 2 หน่วยประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่ 11 และฟหน่วยเลือกตั้งที่ 12 โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1/1 -80/67 หมู่ 8 รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 739 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 81-316/5 หมู่ 8 รวมผู้มีสิทธิ์ 700 คน รวมผู้มีสิทธิ์ 2 หน่วยเลือกตั้งมากถึง 1,439 คน เฉพาะในหมู่บ้านธารริน 67 ครัวเรือน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่า 100 คน

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช