วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เลือกตั้งเมืองคอนคึกคักเป็นพิเศษประชาชนออกมารอใช้สิทธิ์ก่อนเวลาเปิดหีบ

14 พ.ค. 2023
172

(14 พ.ค.) บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ที่นครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคัก โดยในหน่วยเลือกตั้งที่ 53 ของเขตการเลือกตั้งที่ 1 ภายในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เดินทางมาร่วมเคารพโดยมีบุตรหลานนำผู้สูงอายุ ซึ่งบางคนอายุเกือบ 100 ปีและ ผู้พิการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย โดยภายหลังการใช้สิทธิ์ออกเสียงแล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและขอบคุณผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนไปติดตามบรรยากาศ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ซึ่งเป็นพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่ 2 และหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

นายอภินันท์ กล่าวว่า จากการติดตามบรรยากาศในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวต่อการออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มาก ซึ่งคาดว่าตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์จะมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และยังไม่มีรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 10 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งรวม 2,141 หน่วยเลือกตั้ง โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 1,221,024 คน ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากมารอใช้สิทธิ์ และตรวจสอบรายชื่อก่อนเวลาเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเกือบทุกหน่วย ขณะที่เจ้าหน้าที่เองได้มีการเตรียมความพร้อม มีการจัดที่นั่งสำรองเพื่อรองรับผู้มารอใช้สิทธิ์

 

ในขณะที่อาคารสภถายันรัชภาคย์ ริมถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 มีหน่วยเลือกตั้งมากถึง 4 หน่วยประกอบด้วย 115-116-117-118 ทีผู้มาต่อคิวเพื่อใชสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งผู้พิการ คนชรา ตั้งแต่เช้ายาวเหยียดต่อเนื่อง ในขณะที่โรงเรียนวัดโพธ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นสภถานที่เลือกตั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 11 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 739 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมาก ในภาพรวมคาดว่าจะมีผู้มใช้สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่น้อยกว่า 702 เปอร์เซ็นต์

 

ในขณะที่ตั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา (13 พ.ค.) ในหลายจุดมีชาวบ้านรวมตัวกันเดินทางไปทวงถามเงินจากหัวคะแนนของบางพรรคการเมืองที่รับปากว่าจะจ่ายซื้อเสียงตั้งบแต่หัวละ 300-1,000 บาท แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดในขณะที่เพื่อนข้างบ้านที่สนับสนุนพรรคคู่แข่งได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว และจากการสอบถามไปยังผู้สมัครยืนยันว่าจ่ายเงินให้หัวคะแนนมาเรียบร้อยแล้วแต่กลับไม่จ่ายตามสัญญา ซึ่งมีรายงานว่าในพื้นที่เขต 2 ปรากฏว่าชาวบ้านเกือบ 10 คนได้ปิดล้อมบ้านหัวคะแนนบางรายที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น จนต้องหลบหนีออกจากบ้านกลางดึก แต่ไม่มีรายการงานจับกุมการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในพื้นที่แต่อย่างใด

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช