วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ร่วมลงพื้นที่อำเภอขลุงประสานงานและติดตามการดำเนินการตามแนวทางต้านและลดทุจริต

เมื่อเวลา 09:00 น. ของวันนี้ นายจำเนียร มูลสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่อำเภอขลุง เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไลสหยุทธ์ในระดับพื้นที่ ตามแผนงานพัฒนาแนวทางต้านและลดทุจริตกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต เรามีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต2 (ป.ป.ท.) , เจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี,ประมงจังหวัดและอำเภอ,กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่1, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ , ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล , อำเภอขลุง , อำเภอแหลมสิงห์ , เทศบาลวันยาว , เทศบาลเกวียนหัก , และสื่อมวลชนฯ

 

โดยทั้งหมดได้เดินทางลงเรือทั้งหมด 4 ลำ เพื่อตรวจสอบและเก็บบันทึกข้อมูลสถานที่จริง โดยใช้เวลาตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหอย พื้นที่ที่มีการปักหลักโพงพาง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจากนั้นเดินทางไปประชุมเพื่อรับทราบและฟังแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ. ห้องประชุมของเทศบาลเกวียนหัก
โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ .. ฟังความคืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าการปฎิบัติงานหลังจากที่ทางหน่วยงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านจากการเลี้ยงหอยนางรม และการปักหลักโพงพางในพื้นที่คลองขลุง รวมถึงแม่น้ำคลองเวฬ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 หลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการทำงานแล้ว ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

สรุปเบื้องต้นทางหน่วยงานราชการหลายฝ่ายได้ร่วมกันทำงาน เพราะมีการตรวจวัดพิกัดของแปลงหอยทั้งหมด ตรวจสอบว่าเป็นของผู้ใดบ้าง การตรวจสอบแนวหลักโพงพาง การกีดขวางร่องเดินเรือ ล่าสุดได้ทำการปิดประกาศเตือนให้รื้อถอน และมีชาวบ้านบางรายที่เห็นประกาศจากทางราชการได้ดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองบางส่วนแล้ว

 

โดยหลังจากนี้ทางคณะทำงานทั้งหมดจะร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาที่ติดขัดบางประการเช่น งบประมาณและกำลังพลในการดำเนินการเพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานที่จะลงไปทำการรื้อถอน หรือหากมีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องใช้กฎหมายเขาบังคับต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี

ณฐพล ศิริวงษ์
ผู้สื่อข่าวจันทบุรี