วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เมืองคอนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาล “วิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลกอย่างยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน

25 พ.ค. 2023
1087

เมื่อเย็นวันนี้( 24 พ.ค.) ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 โดยมีพระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ,ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ,ชัยรัตน์ รัตนมาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายสำราญ วังบุญคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และนายสุธรรม ชยันต์เกียรติ ที่ปรึกษาชมรมรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรม และโอกาสนี้มีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายประยรู เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลงข่าว

 

สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่และประกาศการใช้ธรรมะครองใจคน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลาย ประกอบด้วย การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีการประดับตกแต่งธงทิวตราธรรมจักร ตราสิบสองนักษัตร และหัวนะโม รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยโคมไฟส่องสว่างในเส้นทางถนนราชดำเนินตลอดเส้นทางตั้งแต่สี่แยกท่าวังถึงสี่แยกประตูชัย

นอกจากนี้ ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ยังกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ,การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม ,การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 ,กิจกรรมเสวนาธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธมฺโม ทเวรกฺขติ ธมฺม จารี” ,พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,พิธีทำบุญตักบาตร ,กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบูชาเวียนเทียน พิธีกวนข้าวมธุปายาส และกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา พุทธบูชา 2566 ด้วย

 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง กล่าวว่า องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในภูมิภาคนี้แลพะชาวพุทธทั่วโลก ที่ผ่านมาประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบสักการะขอพรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามายาวนานหลายร้อยปี ในช่วงวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาซึ่งยูเนสโกได้ประกาศนับรองเป็นวันสำคัญสากลของโลก อีกทั้งองค์พระบรมธาตุเจดีย์อยู่ระหว่างการผลักดันเป็นมรดกโลกอยู่ด้วย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมและเผยพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญต่าง อาทิ มาฆบูชา วิชาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา เป็นต้น

 

“ในช่วงวันวิสาขบูชาประจำปี 2566 จึงกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมและเผยพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และชาวพุทธจากทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เปรียบได้กับการทำบุญต่อหน้าพระพักตร์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนถือเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะคอยให้บริการ ดูแลสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างดีที่สุด”.นายอภินันท์ กล่าวในที่สุด

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช