วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯชลบุรี ประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

เมื่อเวลา 18.00 นาฬิกา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สำนักงานจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองชลบุรี เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัยบูรพา สถานศึกษา ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ร่วมงานจำนวนมาก และ ในเวลา 19.00 นาฬิกา นายธวัชชัย ศรีทอง เป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอเมืองชลบุรี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยบูรพา สถานศึกษา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมจุดเทียนร้องเพลงสดุดีมหาราชา ถวายพระพรชัย สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนอย่างมากทีเดียว

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว  # ณพล(สัมภาษณ์)บริบูรณ์ รายงาน