วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ปลดฟ้าผ่าประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชัฏเมืองคอน-ดับเครื่องชนชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมกลางสี่แยกไฟแดง

23 มิ.ย. 2023
129

(23 มิ.ย.) ที่บริเวณสี่แยกเบญจมราชูทิศ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายสิทธิพร นิลแสง อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้ยืนชูป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมกลางสี่แยกไฟแดง “ตอนนี้ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมครับผมเป็นประธานสภาคณาจารย์ ฯผมยื่นเรื่องตรวจสอบทุจริตของผู้บริหารหลายเรื่อง แต่ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบใด จนในที่สุดมีคำสั่งให้ผมออกจากราชการ ส่วนคนที่ทุจริตยังลอยนวลเรื่องที่ตรวจสอบก็ต้องยุติไปโดยปริยายแต่ก็ต้องสู้เรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป”

นายสิทธิพร นิลแสง กล่าวว่า ตนได้รับเลือกจากคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชัฏเมืองคอน ที่ผ่านมาตนได้รับการร้องเรียกบนเรื่องการทุจริตของบุคลากรระดับผู้บริหารหลายเรื่องและขอให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริง อาทิ เรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นยื่นขอตำแหน่ง การที่ผู้บริหารใช้วุฒิการศึกษาบรรจุโดยมิชอบ ไม่จบปริญญาเอกแต่รับเงินเดือนปริญญาเอก และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี การปลอมแปลงลายมือชื่อนักศึกษาร่วมโครงการและเบิกงบประมาณโดยมิชอบ นักศึกษาที่ถูกปลอมแปลงรายชื่อได้แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แต่ไม่มีการดำเนินการ ๆ ทั้งสิ้น เพราะผู้ที่ทุจริตเป็นพรรคพวกกันทั้งหมดพยายามจะช่วยเหลือกัน ทำกันเป็นขบวนการ สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย และเป็นการทุจริตงบประมาณของแผ่นดิน จนตนได้ร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก รวมทั้งแจ้วความดำเนินคดีทางอาญา และศาลปกครอง สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ถูกร้องและผู้บริหารเป็นอย่างมาก

“ในที่สุดก็มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีได้เพียงวันเดียวและให้รองอธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้งมีคำสั่งให้ตนออกจากราชการ เป็นคำสั่งและดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หวังเพียงเพื่อให้การตรวจสอบทุจริตในทุกเรื่องที่ตนร้องเอาไว้จะได้ยุติไปโดยปริยาย โดยข้ออ้างว่าตนมีเกณฑ์ประเมินต่ำกว่ามาตรฐานเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นคนเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคนที่มีอำนาจการประเมินกคือคนที่ตนร้องเรียนทุจริตนั้นเอง โดยตนทุ่มเททำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จนถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่คนที่ทำชั่ว ทุจริต ฯกลับได้ดิบได้ดีอยู่กันอย่างสุขสบาย สังคมจะอยู่กันอย่างไร หรือต้องปล่อยให้ความไม่ถูกต้องหมักหมมอยู่ในสถานการศึกษาไทยซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดไปหรืออย่างไร”

นายสิทธิพร กล่าวต่อไปตนอยากให้สื่อมวลชนช่วยเสนอข้อเท็จจริงในเนื่องนี้ โดยตนได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจะเดินหน้าเข้าร้องเรียนสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรงเทพมหานครต่อเนื่องต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อนุมัติให้นายสิทธิพล นิลแสง ลาพักผ่อนประจำปี ตามสิทธิ์ ระหว่างวันที 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 2566 และมีคำสั่งที่ 1897/2566 ให้นายสิทธิพร นิลแสง เดินทางไปประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 แต่กลับมีคำสั่งให้ออกจากงาน ตามคำสั่งที่ 1901/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2566 อ้างว่ามีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง 3 ครั้ง

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช
23 มิ.ย. 2566