วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯ เมืองคอนนั่งหัวโต๊ะประชุมจัดงาน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ฯ 100 ปี 20 วัน 20 คืน

30 มิ.ย. 2023
8027

(20 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำ 2566 โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนภาคราชการ เอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

 

การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 ในวาระครบรอบ 100 ปีของการจัดงาน โดยในปี 2566 กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566 รวม 20วัน 20 คืน ณ.สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สวนศรีธรรมโศกราช และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด” ภายใต้แนวคิด ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช THE FESTIVAL OF THE TENTH LUNAR MONTH (SAT DUAN SIP)IN NAKHON SI THAMMARAT ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช,ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น Top of mind สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ,เสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และความรักสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อย่างยิ่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานงานบุญประเพณีที่ ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมรังสรรค์งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบในวาระครบรอบ 100 ปีของการจัดงานเพื่อให้เป็นที่ประทับใจแก่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ร่วมงาน

 

โดยในปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ เพื่อให้ครอบคลุม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมศาสนศรัทธา กิจกรรมลานวัฒนธรรม มหกรรม Sustainable Happiness @ สารทเดือนสิบและกิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งจะจัดแพถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ส.ค. 2566 นี้ ณ.หาดทรายแก้ว วัดพระมหาธาตุวสรมหาวิหาร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมพบว่ายังมีปัญหาหลายประการ อาทิ อบจ.นครศรีธรรมราช งดการจัดงบประมาณสนับสนนการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เคยสนับสนุนทุกปี ในขณะที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ให้ใช้สถานที่สนามหน้าเมืองแต่ไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินจากพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งจะทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการอย่างเพียงพอ เช่นการจัดนิทรรศการประหวดหุ่นเปรต พาเหรดเปรต ซึ่งเป็นหัวใจของงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวและมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยทุกปีที่ผ่านมาทางจังหวัดหรือ อบจ.นครศรีธรรมราช จะสนับสนุนเฉพาะแค่การจัดทำหุ่นเปรต และรางวัลประกวดหุ่นเปรต พาเหรดเปรต ประมาณ 2.5 แสนบาท ในขณะที่การจัดขบวนพาเหรดเปรต และเวทีเครื่องเสียง ศิลปินรำวงเวียนครก ค่าไฟฟฟ้า ที่ต้องใช้จ่ายปีละประมาณ 4-5 แสนบาท ได้จากการเก็บร้านไม้ไผ่ย้อนยุค แคร่ไม้ไผ่และเต้นท์พื้นที่วางจำหน่ายสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้ารายละ 4,000-8,000 บาท

 

ในขณะที่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด” ที่จังหวัดให้เอกชนรับเหมาจัดงานเก็บค่าล็อค ๆ ละหลายหมื่นบาท จนพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีปัญญาเช่าพื้นที่ค้าขายได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์เป็นพ่อค้า แม่ค้าที่ร่วมคาราวานการจำหน่ายสินค้ามากับผู้รับเหมาจัดงานอยู่แล้ว ทำให้พ่อค้า แม่ค้าที่เป็นคนในพื้นเสียโอกาสในการค้าขาย อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะอนุญาตให้พ่อค้า แม่ค้าแผงลอยรายเล็ก ๆ เข้ามาจับจองพื้นที่สนามหน้าเมืองจำหน่ายสินคาเล็ก ๆ น้อย ๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาในการบริหารจัดกหาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปัญหาอื่น ๆ

 

สำหรับเรื่องบประมาณในการจัดกิจกรรมนายอภินันท์ เผือกผ่อง ยืนยันว่าแม้ อบจ.นครศรีธรรมราช ไม่ให้การสนับสนนงบประมาณ และไม่มีรายได้สนับสนุนจากการเก็บจากพ่อค้าแม่ค้า ทางจังหวัดจำยายามหางบประมาณมาสนับสนุนให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมเพราะยังมีเวลาอีกกว่า 2 เดือนกว่าจะถึงวันกำหนดจัดงานจริง ๆ ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-14 ต.ค. 2566 ซึ่งข่าวคืบหน้านำนำเสนอต่อไป

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
30 มิ.ย. 2566