วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

พ่อเมืองชลบุรีเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กำหนดจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 ทั่วประเทศไทย

สำหรับจังหวัดชลบุรีจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 04.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยจะมีกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้หลอดเลือดในสมอง กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต และกิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม โดยติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

 

น.ส.นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ ณพล(สัมภาษณ์) บริบูรณ์ บก.ข่าวทั่วไทย รายงาน

คิวอาร์โค้ตใช้ไม่ได้