วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุดสนุกกิจกรรมโรงเรียนวัดธาราวงเกมส์ กีฬาสร้างคน รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย วัดธาราวงเกมส์ ครั้งที่ 1

22 ก.ค. 2023
18927

( 22 ก.ค.) นายอดิศักดิ์ ชุมฉิม ผอ. โรงเรียนวัดธาราวง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนวัดธาราวง กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน ผู้ปกครอง “ธาราวงเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 มีทั้ง 4 สี 1.สีเขียว 2.สีแดง 3.สีชมพู 4.สีฟ้า ณ สนามโรงเรียนวัดธาราวง ม.11 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2566 ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความสามัคคีในการดำเนินงานกิจกรรมกีฬา เช่น กรีฑา ขบวนพาเหรด วิ่ง กีฬาพื้นลากตอกรอบรอบสนาม / ชักเย่อ / กีฬาซุปแมนใส่กางเกงใน วิ่งผลัดรอบสนาม เป็นต้น โดยมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566

“การดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้ง เป็นครั้งที่ 1 เป็นครั้งแรกของ โรงเรียนวัดธาราวง โดยได้รับการร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง ชมรมผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ โดยปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป โรงเรียนวัดธาราวงจะมีการจัดแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และจะเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้สนุกสนานและเกิดการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีวินัย เคารพกติกาและคำตัดสิน มีการพัฒนาจิตใจให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักการทำงานประสานเป็นทีมตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะเปนกำลังสำคัญกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญรุ่งเรื่องต่อไป

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
22 ก.ค. 2566