วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

งานครบรอบวันเกิด 58 ปี นายธวัชชัย (แจ้) ศรีทอง ผู้ว่าฯชลบุรี

เวลา 09.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานครบรอบวันเกิด 58 ปี นายธวัชชัย(แจ้) ศรีทอง ผู้ว่าฯชลบุรี มี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมเคียงข้างอย่างใกล้ชิด โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จฯธงชัย) สมเด็จพระราชาคณะมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมกับได้มอบพระพุทธรูปและวัตถุมงคลให้กับผู้ว่าฯธวัชชัย (แจ้ ) ศรีทอง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว

โดยมี พระสงฆ์ระดับชั้นผู้ใหญ่ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะอำเภอ ร่วมพิธีสงฆ์จำนวนหลายรูป และ ในพิธีสงฆ์ทางสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(สมเด็จฯธงชัย) สมเด็จพระราชาคณะมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ฯลฯ ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับทางผู้ว่าฯขลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รวมตลอดถึงผู้เข้ามาร่วมงานทุกคน และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ได้มีนายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ ( สจ.ตี่) ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพรชัย ด้วงเงิน สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพนัสนิคม นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี และคณะกลุ่มพวกกันสำคัญเสมอ ในนามตัวแทนนายสุชาติ(เฮ้ง) ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ได้เข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันเกิดผู้ว่าฯชลบุรี และได้มี ส.ส.ชลบุรี เขต 10 พร้อมด้วย คณะรองผู้ว่าฯชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ นายก อบจ.ชลบุรี หัวหน้าส่วนข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติ จำนวนมาก ได้เข้าคิวยาวเหยียดในการมอบกระเช้าของขวัญและสิ่งของที่ระลึกอวยพรวันเกิด 58 ปี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าฯชลบุรี บรรยากาศภายในงานมีความคึกคักอย่างมาก และภายในงานวันเกิดได้มีหน่วยงานราชการจำนวนมาก หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ หน่วยภาคเอกชน ฯลฯ ได้เข้ามาร่วมออกบูธ(ซุ้มอาหาร) จัดเลี้ยงอาหารนานาชนิดให้กับผู้มาร่วมงาน รวมตลอดถึงแขกผู้เมีเกียรติและประชาชนจำนวนมาก อีกด้วย ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมากทีเดียว

ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว