วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สมเด็จฯธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานพิธีฉลองสมณศักดิ์ฯ พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ (เจ้าคุณหลุ่ม) เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน มี ผู้ว่าฯสระแก้ว นายก อบจ.ชลบุรี ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติและประขาชนร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ ให้พระครูอุดมวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฉายาศักดิ์ พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ ( เจ้าคุณหลุ่ม) ท่านเจ้าคุณรูปแรกของอำเภอพานทอง และใน เวลา 10.00 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วัดโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอนและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง อายุ 94 ปี 73 พรรษา มี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จฯธงชัย) สมเด็จพระราชาคณะมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี

โดยทาง สมเด็จฯธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ฯ ได้เข้าไปกราบสักการะพระมงคลวัชรวิสุทธิ์(ท่านเจ้าคุณหลุ่ม) และ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯสระแก้วพร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้เข้ากราบสักการะสมเด็จฯธงชัย และ พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ และ ทางผู้ว่าฯ สระแก้ว ได้เป็นผู้อ่านใบประกาศพระราชทานแต่งตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญ พระมงคลวัชระวิสุทธิ์ ( เจ้าคุณรูปแรกของอำเภอพานทอง ) โดยมี พระสงฆ์ระดับชั้นผู้ใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ พระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และ ได้มี พล.อ.วิจารณ์ จดแตง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงกลาโหม นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี นายวินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า ดร.อรวรรณ กิตติกุลสวัสดิ์ อดีตกำนันตำบลโคกขี้หนอน นายสุพจน์ งามสง่า นายก อบต.โคกขี้หนอน นางสาวนวรัตน์ แก้วตา นายก อบต.เกาะลอยบางหัก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจำนวนมากร่วมงาน ภายในงานได้มีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยทาง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จฯธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลางฯ ได้ทำการพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ ( ท่านเจ้าคุณหลุ่ม) พระระดับชั้นผู้ใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการทุกรูป รวมถึง ผู้ว่าฯสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี แขกระดับผู้ใหญ่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจำนวนมากที่ได้มาร่วมงาน พิธีการจัดงานมีความยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียว

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว