วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย ขอบอ่างบางพระ เตรียมจัดงานประจำปี วันรำลึกวันร่วมน้ำสาบาน และขอเชิญทำบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งในประเพณีทิ้งกระจาด แจกทาน ประจำปี

ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย ขอบอ่างบางพระ จ.ชลบุรี นายสมขาย ส่งเสริม หัวหน้างานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มอบป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานประจำปี วันรำลึกวันร่วมน้ำสาบาน เทพเจ้าเล่าปี เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเตียวหุย ในวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2566 และขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพกิมเพ้าองค์เทพเจ้า ข้าวสารอาหารแห้ง ภูเขาเงิน/ทอง เสื้อผ้า อุทิศแก่บรรบุรุษ เจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณไร้ญาติ ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย โทร 087-6122687 ทุกวันอาทิตย์เปิดประทับทรง ขอพร อาบน้ำมนต์ เสริมดวงชะตา เวลา 13.00-16.00 น.

นางกำไล วงศ์จู คณะกรรมการศาลเจ้าเตียวหุย ได้กล่าวว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ทางศาลเจ้าพ่อเตียวหุย ขอบอ่างบางพระ ได้มีพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ และดวงวิญญาณไร้ญาติ หลังจากนั้นก็จะทำพิธีทิ้งกระจาด แจกทานตามประเพณีที่ทำติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้องค์เจ้าพ่อเตียวหุย และองค์เจ้าพ่อกวนอู ได้ลงประทับทรงโปรดลูกศิษย์ และผู้มาร่วมงานได้กราบไหว้ขอพร พร้อมถวายเครื่องสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นก็มีการแจกข้าวสาร เครื่องบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางพระและใกล้เคียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 อีกด้วย