วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พ่อเมืองชลบุรีประชุมเข้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชล ทต.เสม็ดชักแถวเข้าประชุมรับนโยบาย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566

โดยมีนางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด พร้อมด้วยนายวันรัฐ สิทธิโอภาสนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสัญชัย ไวยกูล รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความผาสุกกับประชาชนในแต่ละท้องถิ่น นั้น รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด

 

น.ส.นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ บก.ข่าวทั่วไทย รายงาน