วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลเอกชล จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงานประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 – 9.30 น. บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงานประจำปี 2566 ขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชลโดยมีครอบครัวพนักงานได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน

 

ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 นี้ ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริษัท คุณอภิรักษ์ วานิช เป็นผู้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เเละ ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหาร ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กล่าวเเสดงความยินดีกับพนักงานและบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

 

ภาพ/ข่าว # น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย” รายงาน