วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

บวงสรวง ผู้ว่าฯ เมืองคอนเชิญ พราหมณ์เล็ก เขาเหมน เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงก่อนติดตั้งสายล่อฟ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์

05 ก.ย. 2023
15937

(4 ก.ย.) ที่บริเวณด้านหน้าวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงสายล่อฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียง โดยมีพราหมณ์เล็ก เขาเหมน เป็นเจ้าพิธีในการประกอบพิธี

สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมสายล่อฟ้าบริเวณองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ดังกล่าวสืบเนื่องจากสายล่อฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าได้ชำรุดเสียหายจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้พื้นผิวบริเวณเสาหานทางด้านทิศเหนือขององค์พระบรมธาตุได้รับความเสียหายเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพความชำรุดของสายล่อฟ้าที่ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี 2537 และยังไม่เคยมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาก่อน โดยเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้จะส่งผลให้สายล่อฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่ามีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีดังเดิม

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสภาพความชำรุดเสียหาย ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสายล่อฟ้า บริเวณองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งสิ้น 1,917,200 บาท ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จะใช้เงินบริจาคจากกองทุน 9 บาท ยกพระธาตุสู่มรดกโลก ซึ่งคาดว่าหากไม่มีอุปสรรคด้านสภาพดินฟ้าอากาศ จะสามารถปรับปรุงซ่อมแซมสายล่อฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลา 2 เดือน

ส่วนการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยในระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และฝ่ายปกครองรับผิดชอบการดำเนินการ โดยตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการติดตั้งนั่งร้าน และตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการลักขโมยทรัพย์สิน และในด้านเทคนิคและการควบคุมงาน จะมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
4 ก.ย. 2566