วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เสนอแนะทางออกเกษตรกร ปลูกพืชผลที่มีความถนัด และเพิ่มผลผลิตให้ดีที่สุด หลังจากรัฐบาลจะเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้านหนึ่ง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เปิดเผยว่า ครอบครัวของคนเองนั้นได้ทำมาค้าขายเกี่ยวกับสินค้าเกษตร จึงทำให้มีความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสินค้าเกษตร และผลผลิตทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จะมีสินค้าหลักๆ คือ ข้าว หัวหอม กระเทียม ข้าวโพด มันสำปะหลัง รวมทั้งยางพารา ปรากฏว่าเกษตรกรยังยากจน และเป็นหนี้เป็นสินอย่างมากมาย ส่งผลให้เกษตรกรเหล่านั้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ไปเช่าที่ดินปลูกประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือเอาที่ดินไปจำนอง และนำมาเงินมาปลูกข้าว ทำให้เห็นว่าเกษตรกรเหล่านั้นในประเทศไทยยากจน

ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว โดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 1 ไร่ จะได้ข้าวเปลือก 300-400 กิโลกรัม แต่ประเทศเวียดนาม สามารถมีผลผลิตได้มากถึง 900 กิโลกรัม หรือประเทศออสเตรเลีย มีนวตกรรมทางด้านการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 1,600 กิโลกรัม/ไร่ ยอมว่าประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องเกษตรจริงๆ

พรรคเพื่อไทยวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนโยบาย “ตลาดนำ นวตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย พักหนี้ เพิ่มระบบขนส่งที่ดี” จึงอยากให้เกษตรกรปลูกพืชผลที่มีความถนัด และเพิ่มผลผลิตให้ดีที่สุด ทางด้านรัฐบาลกำลังเตรียมพร้อมในเรื่องลดค่าปุ๋ย ลดค่าน้ำมัน พักหนี้ และเตรียมหาตลาดส่งออก หากผลผลิตล้นตลาด เชื่อว่าการเข้ามาบริหารของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน