วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พ่อเมืองชลบุรีมอบรางวัล Chonburi Tourims Awards เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 กันยายน ที่ห้อง Fidella โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Chonburi Tourims Awards โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) ในงาน Pattaya Hospitality พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ภายในงานมีนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยการมอบรางวัล Chonburi Tourims Awards โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 รางวัล จาก 6 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 2.ประเภทโรงแรม 3.ชลบุรี เวลเนส อวอร์ด 4.รางวัลร้านอาหารแนะนำ 5.รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 6.บริษัทนำเที่ยวดีเด่น ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี มีความเข้มแข็ง เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพ บริการ และมีความยั่งยืนต่อไป และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังไม่มอบช่อดอกไม้ให้กับตัวแทนตลาดน้ำสี่ภาค เพื่อเป็นกำลังใจจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน