วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

มอบบ้านให้ “น้องวิว” 10 ขวบเมืองคอนหลังเขียนจดหมายทูลเกล้าถวายฎีกาขอความช่วยเหลือจากในหลวง รัชกาลที่ 10

(14 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมานายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกานายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้มอบ“บ้านปันสุข และเครื่องนุ่งห่ม และถุงธารน้ำใจให้กับครอบครัว เด็กชายธีธัช ทองเพชร” หรือ “น้องวิว “ อายุ 10 ขวบ และครอบครัวบ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะได้มีบ้านอยู่อาศัย บ้านอยู่อาศัยอย่างมั่นคงแข็งแรง

ทั้งนี้สืบเนื่อง จากกรณีที่เด็กชายธีธัช ทองเพชร หรือน้องวิว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคดศอก ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เขียนจดหมายถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใจความว่า อายุ 9 ปี 7 เดือน พักอาศัยอยู่กับญาติ หลังคาบ้านทำจากไม้และมีสภาพทรุดโทรม เกรงจะก่อให้เกิดอันตราย ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ได้รับความเดือดร้อน มีความประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จึงขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง ณ บ้านเลขที่ 180 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
“จนสำนักราชเลขา ฯ และสำนักงานองคมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ให้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวของ ด.ช.ธีธัช ทองเพชร จนแล้วเสร็จสมบูรณ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีความห่วงใยราษฎรและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรไทย และการสร้างบ้านในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย

ในวันเดียวกันนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมส่งมอบ “บ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” อีก 2 หลังในพื้นที่อำเภอพระพรหม อำเภอเมือง และอำเภอลานสกา จำนวน 3 หลัง ให้แก่ครอบครัวนางนอม บุคพล บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม และครอบครัวนางสุนิภา บรรจง บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมมอบบ้านปันสุขโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการไปแล้วจำนวน 44 หลังจาก 57 หลัง ซึ่งจะเร่งดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
14 ก.ย. 2566