วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

นักธุรกิจไทยเดินทางเชื่อมสัมพันธ์นักธุรกิจจีนต่อยอดร่วมลงทุน หวังพัฒนาเศรษฐกิจชลบุรี

เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน ที่ผ่านมา นายณพล(สัมภาษณ์) บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด พร้อมคณะ เดินทางไปยังเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตั้งอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนีงเหนือและนับว่า เป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่า เมืองเศรษฐกิจที่สามอันดับต้นๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงาน พูดคุยหารือด้าน ธุรกิจ และตกลงด้านการค้า โดยมีนายชนะพล คลังรุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าไทย-เหลียวหนิง ให้การ ต้อนรับ

ทั้งนี้นายณพล บริบูรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังบริษัท TEBA SHENYANG TRANFORMER GROUP Co.LTD บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองเสิ่นหยาง และยังเป็นบริษัทที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ได้มากที่สุดในโลก อีกทั้งส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าไปทั่วโลกทั้งในยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยนายณพลได้ร่วมพูดคคุยถึงโอกาศและความเป็นไปได้ในการนำเข้าหม้อแปลงไฟฟ้ามายังประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมและภาค ครัวเรือน ต่อมานายณพล บริบูรณ์ ได้เดินทางไปพูดคุยธุรกิจด้านการนำเข้าตู้ชาร์ทรถไฟฟ้า ซึ่งมีความพิเศษ แตกต่างกว่าที่ประเทศไทย

 

เนื่องจากเป็นตู้ที่มีกาลังชาร์ทสูง มี 2 หัวชาร์ท ชาร์ทได้รวดเร็วซึ่งตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ตลาดยังเป็นที่ต้องการเนื่องจากความนิยมการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหากผู้ประกอบการเปิดธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่จะสามารถสร้างรายได้และมี เม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดชลบุรีหลายล้านบาทต่อเดือน สุดท้ายนายณพลได้เดินทางไปยัง บริษัท เดลี่ ฟรุต ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าส่งออกผลไม้จากทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเสิ่นหยาง เพื่อพูดคุยถึงการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย โดยได้รับข้อมูลว่า ผลไม้ที่ประเทศจีนต้องการจากไทยมากคือ ทุเรียน มังคุด ล าไย และแก้วมังกร แต่ในขณะนี้พบว่า ผลไม้ที่เริ่มมีปัญหาในการนำเข้าคือ มังคุด ที่ส่งมาจังประเทศจีนขาดตลาด ซึ่ง นายณพล จะได้เป็นตัวแทนในการนำข้อมูลดังกล่าวไปหารือกับภาครัฐบาลของไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรต่อไป

นายณพล กล่าวว่า การเดินทางมายังเมืองเสิ่นหยางมณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้เป็นการมาเพื่อศึกษาดูงาน พูดคุยหารือด้านธุรกิจ และตกลงด้านการค้า ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทย อีกทั้งได้เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ โดยทางการโทรศัพท์ติดต่อระหว่างข้าราชการ ระดับ สูงของเมืองเสิ่นหยาง กับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถึงความเป็นไปได้และ โอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจในเมืองชลบุรี ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี

 

ภาพ ข่าว /สิรสา บริบูรณ์ นภชนก เหมือนามอญ รายงาน