วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

รัฐบาลเตรียมพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน และค่าไฟฟ้า

อัศจรรย์ เณรฐานันท์ ประธานคณะทำงานพร้อมคณะทำงานด้านพลังงานทดแทนเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ และคลังสินค้าโซล่าเซลล์ของบริษัท สยามโซล่าเซลล์ จำกัด เพื่อเตรียมจัดส่งอุปกรณ์ทั้งหมดสนับสนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทำการติดตั้งให้กับหน่วยงานราชการและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลทั่วประเทศ

 

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์พลังงานขณะนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานราชการและประชาชน หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในหน่วยงานราชการ รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้รายจ่ายในสำนักงานราชการ รวมทั้งไฟฟ้าในครัวเรือนลดลง และรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าโดยติดตั้งโซล่าเซลล์ต่อไปในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน