วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นครนายก เปิดกิจกรรมรณรงค์ “Car Free Day” เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะทางอากาศ และ ลดโรคร้อน

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายก นายวรรณชัย กุสลาศรัย รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “Car Free Day” ให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะทางอากาศ และลดโรคร้อน ในเขตเทศบาลเมืองนครายก

โดยมีนายวิทูร บุญส่ง ประธานชมรมจักรยานเทศบาลเมืองนครนายก กล่าวรายงาน ทั้งนี้ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมกับชมรมเครือข่ายนักปั่นจักยานจากชมรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Car Free Day” โดยวันที่22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวัน “Car Free Day” หรือวันปลอดรถ เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีภารกิจหลายอย่าง จึงไม่สามารถจัดงาน”Car Free Day” ได้ จึงเลื่อนมาจัดในวันที่ 30 กันยายน 2566 ขึ้น โดนปั่นจักรยานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ พร้อมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าง เนื่องในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน Car Free Day อาจเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ที่ทำให้คนเข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกดี ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน แต่แค่ “วันเดียว” อาจจะยังไม่พอในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จำเป็นที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้หันมาใช้รถจักรยานกันมากขึ้น จังหวัดนครนายก

เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้รถจักรยาน ปั่นชมธรรมชาติที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข ทุกครั้งที่ได้มาเยือน โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดนครนายก หากได้หันมาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องดังกล่าว จะทำให้ทุกครัวเรือน เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายลง และมีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / สุนันทา เชิดผล /รายงาน