วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ระยองเปิดงานถนนท่องเที่ยว วิถีชาวเล เสน่ห์ประแส มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน”วิถีชาวเล เสน่ห์ประแส”ซึ่งจัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค.ในงานมีการออกบูธจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ อาหารพื้นถิ่น สินค้าจากชมชน การประกวดสาวชาวเล การแสดงจากศิลปินชื่อดัง มีนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแส, นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ,ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, ชาวบ้านชุมชนปากน้ําประแส, และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ จังหวัดระยองจึงได้กําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จึงมีโครงการส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองภายใต้ชื่องาน “วิถีชาวเล เสน่ห์ประแส” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อน ตลอดจนเผยแพร่ เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสู่นักท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว