วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สวนนงนุชพัทยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช รัชกาลที่ 9 นำช้าง 9 เชือก ร่วมทำบุญตักบาตร

ที่ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตล่วงมาปีที่ 7 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสามัคคีบรรพต รับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน นักท่องเที่ยวทั่วไปและนำช้างแสนรู้ จำนวน 9 เชือก มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

ทางสวนนงนุชพัทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ สวนลอยฟ้าบริเวณพระเก้าวัดที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรคู่บ้านคู่เมืองของไทย ในการทำบุญตักบาตรครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสวนนงนุชพัทยาได้จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ปีนี้ครบเป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” มีความสำคัญ คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือแปลว่าวันระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

สัมภาษณ์ บริบูรณ์รายงาน