วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ชวนชาวชลบุรีร่วมกิจกรรม 29 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสุดสุข สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยมี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายณพล สัมภาษณ์ บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

โดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร และ 10.2 กิโลเมตร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 04.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการหลอดเลือดสมองอีกด้วย และขอเชิญชวนชาวชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน