วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566

เนื่องด้วย หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

และคณะกรรมการฯได้พิจารณาให้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 โดยจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพ


#แสดงความยินดี
#ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
#ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง