วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เยาวชนวัดเกาะนาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอก “เพชรตัดเพชร” งานชักพระพุทธภูมิ

(1 พ.ย.) ผลการประกวดเพลงบอกโครงการเพชรตัดเพชรระหว่างลุ่มแม่น้ำปากพนังและลุ่มแม่น้ำตาปี ในงานประเพณีชักพระพุทธพภูมิ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-2 พ.ย. 2566 และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคม-ชมรมศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดเพลงบอกโครงการเพชรตัดเพชรระหว่างลุ่มแม่น้ำปากพนังและลุ่มแม่น้ำตาปี ขึ้นในคืนวันที่ 30 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา

ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศได้แก่ ร.ร.วัดเกาะนางโดยทีม 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.วัดสุวรรณคีรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.บ้านปลายเสทีม 1 ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.บ้านปลายเสทีม 2 และชมเชยอันดับ2ได้แก่ ร.ร.วัดเกาะนางโดยทีม 2 ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะให้การสนับสนุนศิลปินพื้นบ้าน หนังตะลุง มโนราห์ ลิเพลงบอกโดยจะจัดการประชัน แข่งขันในวาระโกอาสต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่องตลอดไป

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช