วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ เพื่อถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ) ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธินันทมุนี (วิ.) ดร.พนมศักดิ์ พุทธญาโณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

#สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน 087-614-2444