วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัล ให้กับประชาชนไทย

นายเดชบุญ มาประเสริฐ​ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นางจลกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ และนายณัฐวัชร์ บุญชัยเสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาร์โมนิกซ์ จำกัด ร่วมกันเปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัล ให้กับประชาชนไทย (Wildlife Immersive Experience & Education Platform) เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสวนสัตว์แบบใหม่ สัมผัสบรรยากาศ และเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าผ่านหน้าจอ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยงานเปิดตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ถ่ายทอดสด ผ่าน https://youtube.com/@zoothailand/streams และFacebook page https://www.facebook.com/ZPOTthailand อีกช่องทางหนึ่งด้วย

สำหรับแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัลให้กับประชาชนไทย (Wildlife Immersive Experience & Education Platform) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์ม ฯ นี้ เป็นบทบาทสำคัญที่ในการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นทรัพยากรทางด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทย สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่รูปแบบการสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ในอนาคต บูรณาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัลให้กับประชาชนไทย สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ในการเข้าถึงสัตว์ป่าและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสวนสัตว์แบบใหม่ที่ www.zoodio.live แพลตฟอร์มที่จะพาทุก ๆ ท่านมาสัมผัสบรรยากาศ และเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าผ่านหน้าจอของคุณ