วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี เดินหน้ามอบเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลอย่างต่อเนื่อง

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลสำหรับพื้นที่ศรีราชา และบางพระ ณ ศาลาประชาคม (หลังเล็ก) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี, นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมพิธี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทไทยออยล์ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศรีราชา และบางพระ จำนวน 62 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจังหวัดชลบุรีจะเร่งดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนขอรับการช่วยเหลือ เพื่อเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกราย

ด้านนายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลดังกล่าว มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือ เกาะสีชัง บ้านอ่าวอุดม บ้านแหลมฉบัง บางพระ และศรีราชา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง โดยไทยออยล์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ และจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด