วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชาวจังหวัดชลบุรี นำผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ดร. ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป นายมนัส เสือเปลี่ยว รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมถึงพ่อค้าประชาชนร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินเข้าสู่ศาลาการเปรียญ

โดยมียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนหนึ่ง
ดร.ฉวีวรรณ กล่าวว่า บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ เปิดเผยว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ต่างๆ ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย

ณ. วัดบางเสร่คงคาราม ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานบุญใหญ่เป็นจำนวนมาก เพราะองค์กฐินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งมงคล ที่ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานเกิดความปลื้มปีติ ซึ่งในแต่ละปี ฉวีวรรณกรุ๊ป จะร่วมถวายปัจจัยไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อที่ชุมนุมสงฆ์หนึ่งแห่ง

ภาพ/ข่าว จารุ สุขศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี