วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

องค์การสวนสัตว์ฯ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวานี้ เด็กเข้าฟรี เชิญชวนร่วมโครงการ แก้วกล้า เพื่อเธอ นำแก้ว แลกกล้า เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you) เตรียมแจกกล้าไม้พันธุ์ดี จำนวน 10,000 ต้น มอบให้นักท่องเที่ยวที่นำแก้วพลาสติก มาแลกกล้าไม้ 1 แก้วต่อ 1 ต้น ประกอบด้วยไผ่ซางหม่น จำนวน 200 ต้น ประดู่ 200 ต้น พยอม 200 ต้น มะค่าโมง 200 ต้น ตะเคียนทอง 200 ต้น ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีเป้าหมายในการรับแก้ว จำนวน 100,000 ใบ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

สำหรับโครงการ”แก้วกล้า เพื่อเธอ” จัดทำขึ้น เพื่อนำแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะชำกล้าไม้ชนิดต่างๆ แทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาขยะใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอีกด้วย

นอกจากนี้ วันที่ 5 ธันวาคมนี้ ยังเปิดให้เด็กๆ เข้าสวนสัตว์ฟรี! ตลอดทั้งวัน สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสความน่ารักของสรรพสัตว์ อาทิเช่น หนูยักษ์คาปิบาร่า คุณแฟลชสล็อต 2 นิ้ว ครอบครับฮิปโปโปเตมัสแม่มะลิ ยีราฟคอยาว สิงโตขาว พร้อมทั้งให้อาหารละมั่ง แรดขาว ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามธรรมชาติในด้านการหาอาหารให้กับพวกเขาอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม 038-318444