วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯชลบุรี นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ เคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ ร่วมเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย
เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

 

โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย
โดยในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และสถานที่ราชการทุกแห่ง