วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

จินตนา หงษ์สง่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บางทราย ทำดีเพื่อพ่อ ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นางจินตนา หงษ์สง่า หรือผู้ใหญ่กุ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แจกน้ำหวานขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กๆ รวมถึงเด็กออทิสติก รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านบางทราย เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย รวมทั้งยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย สร้างความดีใจให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสอันดีในวันสำคัญดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.