วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 7 ธันวาคม 2566

 

ที่หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานนำกำลังพล ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยฯ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 7 ธันวาคม

 

 

จากนั้นอนุศาสตร์ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวยเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล บทสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ประกอบด้วย บทบูชาพระรัตนตรัย บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า บทไตรสรณคมน์ บทนะโม 8 บทโพชฌังคปริตร บทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ บทอนุสรณปาฐะ บทพาหุง บทชยปริตร บทภะวะตุสัพ บทนักขัต และอธิษฐานจิตถวายพระพร ในการนี้ผู้ร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน