วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

จังหวัดชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็น

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจน์นท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วย ตัวแทนจากอำเภอ ตำรวจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายอำนาจ เจริญศรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีจำนวนมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดติดทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องใช้การสัญจรทางน้ำด้วย โดยในช่วงรณรงค์เข้มข้นคือระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ พร้อมกำหนดจุดตรวจหลัก 23 จุด จุดบริการ 6 จุด ด่านชุมชน 77 ด่าน และจุดอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ 4 จุด คือ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ท่าเกาะล้าน , ท่าเกาะลอย ,และท่าเทววงษ์ โดยในปีนี้มีการรณรงค์ภายใต้ชื่อ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ